Faculty

 • Haixin Duan, Full Professor, Lab Director
 • Jianwei Zhuge, Associate Professor
 • Wu Liu, Senior Engineer
 • DongHong Sun, Assistant Professor

Staff

 • Xianwei Zheng (CCERT staff)
 • Xinkun Yao (IT/hardware staff)

Ph.D Students

Master students

Alumni

 • Heng Wang
 • Heng Dai
 • Fan Tian
 • LiBo Chen
 • Songbai Sun
 • Cong Li
 • JunQuan Guo
 • Meng Hu
 • Zhongxu Zhao
 • Feng Yang
 • Hui Jiang (visiting)

Comments are closed.